НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Здравеопазване (2005)

Здравеопазване (2005)

“Въвеждане на съвременна апаратна корекция на крайниците при деца с инвалидизиращи ортопедични заболявания”

Одобрен: Да
Входящ номер: 545/29.11.2004 г.
Кандидатстваща организация: Сдружение “Свят за всички” - гр. Рус
Отпусната сума: 4900
Мотиви на комисията: чрез използването на апаратурата трайно ще бъде подобрен здравният статус на децата с вродени и придобити увреждания на опорно-двиателния апарат не само в региона, но и на територията на цялата страна. Има голям процент осигурени средства

“Ранно откриване на рак на млечна жлеза и женски гениталии при жените в Област Смолян”

Одобрен: Да
Входящ номер: 564/03.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Фондация “Борба с рака” - София
Отпусната сума: 5000
Мотиви на комисията: реалистичен и дългосрочен проект. Комисията преценява като необходим скринингът на заболяването в рискови региони на страната.

“Животоподдържаща рехабилитация в СОУДНЗ “Луи Брайл”

Одобрен: Да
Входящ номер: 577/07.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Фондация “Център за Надежда” - София
Отпусната сума: 4860
Мотиви на комисията: добре обоснован проект. Ще бъде подобрено качеството на живота на деца с трайни двигателни увреждания, участващи в програмата. Голям собствен финансов принос.

“Организиране на модифицирана терапевтична общност и група за самопомощ на зависими от психоактивни вещества млади хора от гр. Русе”

Одобрен: Да
Входящ номер: 539/25.11.2004 г.
Кандидатстваща организация: Община Русе, Превантивно информационен център
Отпусната сума: 4980
Мотиви на комисията: реалистичен бюджет.

“Програма за ранна психологична интервенция при деца с разстройства в психологичното развитие от 0-7 години”

Одобрен: Да
Входящ номер: 582/08.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Фондация “Свети Козма и Дамян” – Велико Търново
Отпусната сума: 5000

“Осигуряване на достъп до специализирана медицинска помощ на приоритетни групи в неравностойно положение – деца до 7 годишна възраст и млади майки и жени във фертилна възраст от община Минерални бани, област Хасково”

Одобрен: Да
Входящ номер: 551/01.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Сдружение “Екосвят 2004” - Хасково
Отпусната сума: 5000
Мотиви на комисията: според Комисията е необходимо ранно откриване и профилактика на деформации и злокачествени заболявания при децата и жените в неравностойно положение от общината