НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Читалища (2005)

Попълване на библиотечни фонд с не комплектувани библиотечни документи

Одобрен: Да
Входящ номер: 191/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Общинска читалищна библиотека – Карлово
Отпусната сума: 4600

Издирване, събиране и реставрация на запазени архиви, документи, предмети на бита и обществения живот от епохата на Възраждането

Одобрен: Да
Входящ номер: 158/14.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Читалище “Развитие-1885” – гр. Златарица, област Велико Търново
Отпусната сума: 3600

Организиране честването на 135-годишнината на Народно читалище “Доростол” - Силистра

Одобрен: Да
Входящ номер: 222/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Доростол” – гр. Силистра
Отпусната сума: 3000

С България в сърцето

Одобрен: Да
Входящ номер: 228/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Йордан Йовков” – Алфатар
Отпусната сума: 2000

Справочен апарат

Одобрен: Да
Входящ номер: 233/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Читалище „Пробуда”
Отпусната сума: 2000

Нови книги

Одобрен: Да
Входящ номер: 215/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Отец Паисий” – с. Величково, Област Пазарджик
Отпусната сума: 2000

Празник на духовната музика

Одобрен: Да
Входящ номер: 168/15.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Габрово”
Отпусната сума: 2800

Паралелни светове

Одобрен: Да
Входящ номер: 179/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище „Вещина” - София
Отпусната сума: 3500

Вълшебна стая

Одобрен: Да
Входящ номер: 200/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Развитие” - Дряново
Отпусната сума: 3500

125 години Начално читалище „Славянска беседа”

Одобрен: Да
Входящ номер: 194/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно Читалище „Славянска Беседа” - София
Отпусната сума: 3000

Обновяване на библиотечния фонд на библиотеката на читалище “Зорница”

Одобрен: Да
Входящ номер: 154/13.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Зорница” – София
Мотиви на комисията: дарение на книги

Арт проект за читалището

Одобрен: Да
Входящ номер: 193/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Пробуда” – Кричим
Мотиви на комисията: дарение нан книги

С грижа към подрастващите и младите хора

Одобрен: Да
Входящ номер: 248/20.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – Централна общинска библиотека – Първомай
Мотиви на комисията: дарение на книги

Четенето е винаги на мода

Одобрен: Да
Входящ номер: 231/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Читалище “Прогрес” – с. Старцево – Библиотека
Мотиви на комисията: дарение на книги

Обогатяване на библиотечния фонд

Одобрен: Да
Входящ номер: 230/18.04.2005 г.
Кандидатстваща организация: Народно читалище „ Никола Вапцаров” – с. Куклен, област Пловдив
Мотиви на комисията: дарение на книги