НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Българският език (2006)

Българският език (2006)

Конференция с международно участие "Книгата и българският език - история и съвременност"

Одобрен: Да
Входящ номер: 510/18.07.2006
Кандидатстваща организация: Институт за български език при БАН
Отпусната сума: 3000
Мотиви на комисията: Проектът е свързан с основните идеи на сесията. Очертава се като съществен елемент от обществения дебат за българския език, който Фондът подкрепя. Финансово искане е реалистично. Добра обосновка за разходите

Теренна експедиция за попълване с автентичен лексикален материал електронния архив на културната лексика, свързана с българската традиционна култура

Одобрен: Да
Входящ номер: 514/18.07.2006
Кандидатстваща организация: Институт за български език при БАН
Отпусната сума: 2000
Мотиви на комисията: Проектът има за цел да попълни особено важни "бели петна" в българския езиков атлас. През последните 15 години не се отделят почти никакви средства за теренни експедиции за попълване на културната лексика. Анкетите трябва да се проведат докато са живи последните носители на архаичния диалект и култура

Български диалектен речник - диалектоложка експедиция в Източна Стара планина с. Еркеч, Поморийско

Одобрен: Да
Входящ номер: 512/18.07.2006
Кандидатстваща организация: Институт за български език при БАН
Отпусната сума: 2500
Мотиви на комисията: Проектът има за цел да попълни особено важни "бели петна" в българския езиков атлас. През последните 15 години не се отделят почти никакви средства за теренни експедиции за попълване на културната лексика. Анкетите трябва да се проведат докато са живи последните носители на архаичния диалект и култура

Електронен сайт по въпросите на езика Х-ХІХ век

Одобрен: Да
Входящ номер: 523/18.07.2006
Кандидатстваща организация: Институт за български език при БАН
Отпусната сума: 3000
Мотиви на комисията: Необходимо е да бъдат използвани възможноситте на интернет за изграждане на център, който ще фокусира усилията на учените-българисти от различни страни, ще стане банка за контакти

Журналистическа реч и езикова култура

Одобрен: Да
Входящ номер: 500/14.07.2006
Кандидатстваща организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Отпусната сума: 2100
Мотиви на комисията: Езикът на журналистите е показателен за проблемите език-общество. Проектът предвижда много и разнообразни дейности, които ще помогнат за обществено въздействие по основни въпроси, свързани с темата на сесията

Българската национална и езикова политика (диахронен и синхронен аспект)

Одобрен: Да
Входящ номер: 498/13.07.2006
Кандидатстваща организация: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Отпусната сума: 1800
Мотиви на комисията: Темата на проекта е свързана с идеята на сесията. Досега нямаме книга, която да обединява изследванията върху езиковата програма на нашите възрожденци, която е изненадващо стройна и задълбочена. Професионалните биографии и списъкът с публикации на участниците дават допълнително основание за подкрепа

Българският език в свободното време на подрастващите роми и техните родители

Одобрен: Да
Входящ номер: 522/18.07.2006
Кандидатстваща организация: Фондация "Нова Надежда - Рома" - Сливен
Отпусната сума: 1500
Мотиви на комисията: Взаимодействието между институциите и Църквата е интересен пример и ще се обединят усилията на просветни, културни и църковни дейци за едновременното ограмотяване на подрастващите роми и техните родители. Дейностите за овладяване на езика ще се съчетаят с изгражзане на основни умения за работа с документи, кандидатстване за работа и т.н.

Езикът на бесарабските българи - съхранена духовност и неизвестно бъдеще

Одобрен: Да
Входящ номер: 531/20.07.2006
Кандидатстваща организация: Русенски университет "Ангел Кънчев" - филиал гр. Силистра
Отпусната сума: 2950

Традиционни български словесни действия / речеви актове

Одобрен: Да
Входящ номер: 529/19.07.2006
Кандидатстваща организация: Нов български университет
Отпусната сума: 3000

Бъдещето на българския език в Европейския съюз

Одобрен: Да
Входящ номер: 469/7.07.2006
Кандидатстваща организация: Софийски университет
Отпусната сума: 3000