НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Социално подпомагане и здравеопазване (2007)

Социално подпомагане и здравеопазване (2007)

Възраждане на българското училище по европейски стандарти в с. Тотлебен, Плевенска област – традиции, обновление и равнопоставеност

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Фондация “Младен и Мария Антонови”, с. Тотлебен, Плевенска област
Отпусната сума: 3000

“Златната рибка” – Състезание по спортен риболов за хора с увреждания

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: СНЦ “Съюз на инвалидите – дружество Пловдив”
Отпусната сума: 2632

“Силата на прабългарския дух”

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Сдружение “Бъдеще за децата с увреждания”, град Казанлък
Отпусната сума: 3000

Вълшебни дни за децата-инвалиди от община Ивайловград

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Сдружение с обществено полезна дейност “Настоятелство при Детски комплекс – град Ивайловград
Отпусната сума: 3000

“Неотложна социална и здравна подкрепа за децата в риск от три дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижи - ДОВДЛРГ “Люба Танева” в Берковица, ДОВДЛРГ “Детски свят в с. Галатин, Врачанско и ДОВДЛРГ в с. Бърдарски геран

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Фондация “Евроздраве” – седалище град София
Отпусната сума: 2000

Музикално изкуство – начин за интеграция и социално подпомагане чрез осигуряване на трудова заетост за безразборните незрящи музиканти от хор на слепите “Академик Петко Стайнов” и вокално-инструментален състав “Весели момичета”. Концерти на творци с увреждания

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Фондация “хор на слепите “Академик Петко Стайнов” град София
Отпусната сума: 3000

“Да направим живота на възрастните по-добър”

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Община Стралджа
Отпусната сума: 3000

Социализация на деца с умствена недостатъчност от Помощно училище “Д-р Вл. Шуманов”, гр.Сливен

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Регионален център “Отворено образование”, град Сливен
Отпусната сума: 1500

“Програма за интеграция на групи в неравностойно положение в град Дряново”

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Сдружение “Дружество за социално подпомагане” - град Дряново
Отпусната сума: 1500

Изграждане на асансьор в Дневен център за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения – Плевен

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Българска асоциация на лица с интелектуални затруднение (БАЛИЗ) – Плевен
Отпусната сума: 3000

“Изкуството – средство за промяна”

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Театрална формация “Бис Бард” - София
Отпусната сума: 1300

“И аз съм дете” – интеграция на деца в рамките на Пето лятно Театрално Училище за деца в риск – с. Широка Лъка 2007 г.

Одобрен: Да
Кандидатстваща организация: Фондация за култура “ДЕН ГРИ – Х” – град София
Отпусната сума: 3000