НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Творческо развитие на децата (2008)

Творческо развитие на децата (2008)

1. Сдружение на българските начални учители – гр. Нови Искър, Столична община – вх. № 479/26.08.2008 г. – финансиране със сумата от 3000 лева.

2. Народно читалище “Братя Миладинови”, гр. София, кв. Княжево - вх. № 491/02.09.2008 г. – финансиране със сумата от 3000 лева.

3. Фолклорна формация „Фонтан”, гр. София – вх. № 492/02.09.2008 година – финансиране със сумата от 3000 лева.

4. Фондация „Обществен фонд – Чепеларе”, гр. Чепеларе – вх. № 496/04.09.2008 г. – финансиране със сумата от 3000 лева.

5. Фондация „Хор на слепите „Академик Петко Стайнов” – гр. София - вх. № 501/11.08.2008 г. – финансиране със сумата от 1000 лева (само за техника).

6. „Център за развитие на човешкия потенциал” – гр. Сливен - вх. № 508/08.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1200 лева (за камера).

7. Сдружение с нестопанска цел “Златна Странджа” – гр. Малко Търново – вх. № 513/08.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1000 лева (по т. 1 и т. 2 от бюджета на проекта).

8. Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” – Карлово – вх. № 515/08.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1000 лева (за станове).

9. Народно читалище „Иван Данов” – с. Брестница, Област Ловеч – вх. № 520/08.09.2008 г. – финансиране със сумата от 500 лева  (по т. 1 и т. 2 от бюджета на проекта).

10. Народно читалище “Отец Паисий”, гр. Полски Тръмбеш – вх. № 523/08.09.2008 г. – финансиране със сумата от 2000 лева (за изработване на носии).

11. Гражданско сдружение „Войводско”, гр. Сливен – вх. №  524/ 08.09.2008 г. – финансиране със сумата от 900 лева  (по т. 1 от бюджета на проекта).

12. Сдружение “Бъдеще за децата с увреждания” – гр. Казанлък – вх. № 533/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1400 лева (за закупуване на станове и набивачки).

13. Читалище „Просвета”, гр. Бургас – вх. № 535/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 600 лева  (по т. 3 и т. 5  от бюджета на проекта – за диктофони и камери).

14. Народно читалище ”Любен Каравелов” – с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив – вх. № 539/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 600 лева  (по т. 1, т. 2 и т. 3 от бюджета на проекта).

15. Гражданско сдружение” Заедно за Враца”, гр. Враца – вх. № 543/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1200 лева  (по т. 1 и т. 2  от бюджета на проекта – за фотоапарат и камера).

16. Читалищно настоятелство към читалище “Будител” – с. Струмяни – вх. № 547/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1200 лева  (за материали, консумативи и инструменти).

17. Сдружение на родители на деца и младежи с физически и ментални увреждания „Бъдеще 2002” – гр. Сопот – вх. № 549/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1400 лева  (по т. т. 1, 2, 3 и 4  от бюджета на проекта).

18. Народно читалище “Дочо Михайлов” – с. Бабук, община Силистра- вх. № 550/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1000 лева  (за изработването на народни носии).

19. Читалище „Възраждане”, село Зимница, община Стралджа, област Ямбол – вх. № 554/11.09.2008 г. – финансиране със сумата от 1000 лева  (за изработването на костюми).

20. Българска асоциация на деца с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) – град Плевен - вх. № 556/12.09.2008 г. – финансиране със сумата от 2000 лева.