НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Найден Петков

Найден Петков (1918–1989)
Човешкият живот – една мимолетност – все пак има своя земна линейна изчертаност.
Найден Петков рисува пейзажи, които са отворили душата му, и хора, които е обикнал. И рисува не техните образи, а своето чувство към тях. Това е прочитът на тези черти, които определят трайно почерка му. Той е експресивен, възбуден от натурата, но в никакъв случай не гонещ видимото. Затова на моменти е съвсем чист и звучен – багрено петно, без светлосенки и модулации.
Лирик по нагласа, близък по дух на една силна поетическа генерация в нашата литература, Найден Петков е поетът в българската живопис от втората половина на XX век.
Верен на себе си, Найден Петков остава в границите на един поетичен реализъм.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Найден Петков“ – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Доц. д-р Ружа Маринска, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Недялко Кръстев, Цветан Четъшки, Иво Хаджимишев, Александър Николов фотографи
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии и в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.