НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Атанас Яранов

Атанас Яранов (1940–1988)
Големите в изкуството винаги са белязани с някакъв неистов, „трагически“ ореол в безмилостната битка с компресираното време и собствените си демони. Не беше много времето пред Атанас Яранов и може би някакво предчувствие за преждевременно прекъснат път го караше да работи на границата на силите си.
Централно място в това творчество заемат вечните теми за раждането и смъртта, за скръбта и страданието, за смирението и покаянието – за парещите въпроси на битието и измеренията на човешкото.
През 1976 г., в писмо от Париж, Яранов пише: „Изкуството е жестоко огледало на човека, който го е правил. Зад всяка работа стои авторът и никой никого не може да излъже.“

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Атанас Яранов“ – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Николай Ущавалийски, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Недялко Кръстев, фотограф
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии и в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.