НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Светлин Русев

Светлин Русев (1933)
Много изследователи, критици пишат за неговата „пластична изразителност“, за „духовността“, за „катаклизма“, „размисъл“, „езотерична възвишеност“ и други подобни понятия, с които сме свикнали да свързваме академик Светлин Русев.
Той работи съвсем постъпателно върху неподражаемия си модернистичен стил, без да напуска реализма. Може да се каже, че подхожда към фигуралната композиция не детайлно като към разказ, а като към ритмична архитектоника от едри монохромни обеми.
Творец, пресъздаващ мощно българския национален дух, Светлин Русев е носител на най-високите национални и международни отличия в областта на изкуството и културата.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Светлин Русев“ – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Светлана Куюмджиева, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Архив Светлин Русев, фотографии
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии и в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.