НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / За Фонда

За Фонда

Традицията на дарителството няма свой собствен летопис, но неизменно върви през вековете и с предизвикателствата пред историята на нашата държава. Даряването "на ползу роду болгарскому" е трайна черта на нашия народ. Тя ни озарява с духовност, приповдигнатост и патос както кирилските знаци, както посланията и мъдростта от българската книжовност. Традицията на даряването в българското битие е насъщна и сакрална като хляба, като честта. В нея са вплетени много емблематични имена: имена на личности, на манастири, черкви,  на училища, на реликви – имена на надежда и на вяра в доброто пребъдване на България. Всъщност дарителството се оформя като един от феномените на българското национално Възраждане.

Фондът е създаден през 1980 година, в началото учреден като Държавно-обществената организация, по-късно преименуван в Национален дарителски фонд „13 века България”. За емблема на организацията е поставен лъвът, който символизира силата на Българската държава. От тогава насам в продължение на над тридесет години хиляди дарители – физически и юридически лица, с благородни дарителски жестове подкрепят българската култура и изкуство, опазването на културно-историческото наследство, образованието, науката, подкрепят се социално-интеграционни дейности. Определени са основните задачи на Фонда: да регистрира и картотекира всички дарения; да организира съхраняването им при необходимите условия; да организира рационално използването на дареното в пари и предмети в съответствие с волята на даритерите; да поддържа връзки с дарителите в страната и в чужбина, да подпомага техните инициативи; да удостоява дарителите със свидетелства за дарение, с почетни грамоти и знаци на Фонда.

Фондът спазва традициите за дарителството и ги популяризира, гарантира, че се изпълнява волята на дарителите и разширява своята дейност като търси нови партньорства в национален и международен мащаб. Той е създал и своя издателска програма, обявяват се сесии (тематични) за подпомагане на културата, изкуството, образованието, православните манастири и черкви, здравеопазването, социалните дейности, като изхожда от това да представя България в най-добра светлина пред света.

Фондът  е участвал в изграждането на важни за българската духовност и култура и за нашето историческо наследство обекти. С негови средства са построени паметникът на Съединението в Пловдив, съграден е музеят “Земята и хората” в София, мемориалът на загиналите български войни за Обединението на България в Разград, възстановени са военни гробища в Добрич и Тутракан, реставрирани са къщите-музеи на големите творци Борис Христов и Панчо Владигеров в София и много други.

През 2016 г. по повод 35-та годишнина НДФ „13 века България“ организира поредица прояви в това число и Кръгла маса на тема „История и перспективи“, в която се включиха първооснователи, бивши членове на Управителния съвет на Фонда, изпълнителни директори и служители през годините, дарители, бенефициенти и др.

За юбилея беше изработен Почетен знак „13 века България“, съгласно който Фондът присъжда отличието на български и на чуждестранни граждани, обществени организации, творчески съюзи, граждански сдружения, търговски дружества и др. за особени заслуги в областта на дарителската дейност, образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери, както и за принос в развитието и престижа на Фонда.

През 2017 г. Фондът издаде „Юбилейна книга. 35 години Национален дарителски фонд „13 века България“. Кръгла маса „История и перспективи“. 17 ноември 2016 г.“. Книгата проследява историята на Фонда чрез изказванията от дискусията, от поздравленията от различни дейци и институции, както и от партньори, с които Фондът e работил и продължава да си сътрудничи по присъщи инициативи и проекти.