НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Румен Скорчев

Румен Скорчев (1932—2015)
Той е сред ярките художници, обновили пластичния език и формиращи облика на съвременното българско изкуство от втората половина на ХХ в., наред с автори като Димитър Казаков – Нерон, Атанас Яранов, Емил Стойчев, Светлин Русев, Иван Вукадинов и др. Изявен предимно като график, създава респектиращо по обем и естетическа стойност творчество в техниките офорт, акватинта, медна гравюра и литография, развива и усъвършенства сложната технология на дълбокопечатната гравюра. Оставя след себе си няколко поколения свои възпитаници като преподавател в НХА, хиляди произведения като график и живописец, стотици илюстрирани книги – над 200 от световната литературна класика, едни от най-високите постижения в българската книжна илюстрация: Омар Хайям, А. С. Пушкин, Дж. Кийтс, Ш. Бодлер, Ф. Петрарка, П. К. Яворов, Ф. Г. Лорка, както и за деца: Ем. Станев, А. Разцветников, Братя Грим, Й. Радичков, К. Чапек. Централно място заемат темите за градивната сила на духа и на любовта, майчинството, величието на природата; доброто и злото, светлината и мрака, божественото и човешкото, мигновеното и вечното. Изгражда сложна композиционна схема от ювелирни детайли, в която пластичната форма не е монументална, а поетична и изящна – плетеница от малки образи, които присъстват като метафори. „Светлината и сянката сътворяват материята и зрящото око открива пропорции във формите и тяхната хармония. И тогава дочуваме музиката на целия космически свят“ – казва той.


Академик Румен Скорчев е удостоен с над 40 национални и международни награди. Негови творби са притежание на Националната галерия, СГХГ, галериите „Уфици“ (Флоренция) и „Албертина“ (Виена), Националната галерия във Вашингтон, Националната библиотека в Париж и мн. др.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Румен Скорчев” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Сузана Каранфилова, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Архив „Румен Скорчев“, фотографии
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2017

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“.