НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Събития / Изложби / Фондът спечели проект по програма на Фондация „Америка за България“

Фондът спечели проект по програма на Фондация „Америка за България“

20.05.2014

Национален дарителски фонд „13 века България“ разработи и спечели проект от Фондация „Америка за България“. Фондът кандидатства за подпомагане за специализирана високотехнологична техника за проекта на „Владимир Димитров – Майстора – Светлина и дух“. Очаква се тази изложба да бъде представяна у нас и в чужбина с цел да образова и популяризира едно наследство, което имаме от Майстора.
Проектът е иновативен за България и по същество е изложба от съвършено нов тип, преобръщаща представите ни за експониране на художествени творби в зала. Емблематични и по-малко познати творби на Майстора – рисунки, платна, скици, графики, автопортрети, се експонират с помощта на високотехнологичен софтуер и техника, „оживяват” в огромни полиекрани пред зрителя, завъртат се в една визуална феерия със собствена хореография, в симфония от цвят, звук и светлина.
Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.