НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Събития / Изложби / Мултимедийната изложба посветена на Владимир Димитров–Майстора „Светлина и дух“ гостува в гр. Трявна

Мултимедийната изложба посветена на Владимир Димитров–Майстора „Светлина и дух“ гостува в гр. Трявна

03.06.2015

    Националният дарителски фонд „13 века България“ представя първата мултимедийна изложбa – „Светлина и Дух“ в рамките на  „Славейкови Празници“ 2015, организиранa от обищина Трявна.

    Проектът е иновативен за България и по същество е изложба от съвършено нов тип, преобръщаща представите ни за експониране на художествени творби в зала. Емблематични, но така също и по-малко познати творби на Майстора – рисунки, платна, скици, графики, автопортрети, се представят с помощта на високотехнологичен софтуер и „оживяват” в огромни поли-екрани пред зрителя в залата, завъртат се в една визуална феерия със собствена хореография, в симфония от цвят, звук и светлина. Видеоартът прави възможно хипердетайлното вглеждане в картините, изследва акценти от техниката и уникалното използване на цвета от художника, наричан още „иконографът на българското лице”.

    Днес проектът на НДФ „13 века България“ се реализира със спомощевателството на Фондация „Америка за България“, а Фондът притежава високотехнологичната техника с  която осъществява и представя „Светлина и дух“.

    Владимир Димитров–Майстора е най-самобитният български художник с мироглед, който носи отличителните белези на националния ни дух. В многообразното си творчество той търси народностното начало преди всичко чрез характерния за българина традиционен бит, сюжети и образи. Майсторът  има своя философия за живота, свой поглед върху изкуството и твърдо вярва, че то може да просветли, да издигне, да облагороди и обогати човешката душа и да я води към съвършенство.  Тази година честваме 133 години от рождението на големия художник.

 

     Мултимедийната изложба  „Владимир Димитров-Майстора – Светлина и дух“ на НДФ „13 века България“ може да се посети в галерия „Гъбенски“, двора на „Калинчева къща“, гр. Трявна.

07 юли 2015 г., от 21:30 ч. до 23:00 ч.