НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Подкрепени проекти

Подкрепени проекти

Националният дарителски фонд „13 века България“ подкрепя проекти с национално значение в областта на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и в социалната сфера.

Голяма част от тях са устойчиви във времето и успешно се надграждат. Привличат многобройна публика; насочени са преди всичко към младите хора на България и тези по света; съхраняват богатото ни духовно, културно и историческо наследство, стремят се да го предават на поколенията, като отправят послания за единство и общо бъдеще.

Всички подкрепени от Фонда проекти са представени в Годишния отчетен доклад за дейността на НДФ „13 века България“ за съответната година, който може да се разгледа на сайта в раздел „Дейност".