НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Сесия за финансово подпомагане - творческо развитие на децата

Сесия за финансово подпомагане - творческо развитие на децата

07.08.2008

НДФ "13 века България" обявява сесия за финансово подпомагане на проекти, представени от извънбюджетни организации с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с творческото развитие на децата.

общ бюджет по сесията: 30 000 лв.
максимален бюджет за един проект: 3 000 лв.

Средства по проектите ще се отпускат за закупуване на оборудване, помощни и учебни материали, необходими за творческата дейност на децата.

Подпомогнатите организации следва да отчетат изпълнението на проектите не по-късно от 01.12.2008 г.

Краен срок за подаване на документите: 08.09.2008 г.
на адрес: София 1421, пл. “Проф. Васил Геров” 1 (важи датата на пощенското клеймо).

За допълнителна информация тел.: 9634327; 9634976; 9630427