НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Резултати от сесията за подмомагане на читалищата

Резултати от сесията за подмомагане на читалищата

05.11.2010

Приключи сесията за финансово подпомагане на проекти "Социална подкрепа за културните дейности в читалищните школи и ансамбли".

Селекционната комисия, в състав: доц. Анна Аврамова - преподавател в НХА, катедра „Мода”, председател и членове - Силва Хачерян – главен експерт в дирекция „Културна политика” към Министерство на културата и Антоанета Гинина – председател на Фондация за развитие "Читалища”, предложи за финансова подкрепа 52 от 370-те кандидатствали проекта.

На своето осмо заседание, проведено на 05.11.2010 г. Управителният съвет на НДФ "13 века България" разгледа всички кандидатсващи проекти и взимайки под внимание мотивите на селекционната комисия реши кои проекти да бъдат подпомогнати финансово.

Подробна информация за спечелилите проекти може да видите тук