НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Благодарствено слово за дарителите

Благодарствено слово за дарителите

28.11.2005

Големите дни са време за празник, но и време за вглеждане в себе си, за съизмерване, за благодарност. Пред най-светлия християнски празник, на върха на 25-годишнината на Националния дарителски фонд „13 века България”, нашата благодарност е за дарителите – за тези, които са част от историята на българските земи, част от историята на българското величие.

Традицията на дарителството няма свой собствен летопис, но неизменно върви през вековете с нашата държава. Озарява ни с духовност както кирилските знаци, както българската книжовност...

В традицията на дарителството са вплетени много имена: имена на хора и църкви, на манастири и училища, на реликви – имена на надежда и на вяра в доброто бъдеще на Отечеството.

Традицията на даряването е проста и насъщна като хляба, като въздуха, като честта. Така дарителите скромно, всеки ден, утъпкват своята пътечка към бъдещето на България. С делото си те втъкават в народния дух чувството за история и за трайно земно родово присъствие.

Пред светлите Коледни празници благодарим на дарителите, на меценатите, на родолюбците, защото знаем, че всяко голямо национално усилие през вековете съдържа в себе си и техния великодушен жест и техния родолюбив пример, и тяхната жажда да бъдат участници в своето времe! За живата народна традиция, за духовната красота – да благодарим на дарителите!

Изпълнителен директор
на НДФ “13 века България”:

Тошо Пейков