НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Резултати от сесията за финансово подпомагане на училищата

Резултати от сесията за финансово подпомагане на училищата

04.07.2011

Приключи сесията за финансово подпомагане на проекти в областта на образованието,свързани с творческото развитие на учениците в гимназиален етап на държавните и общинските училища.

Селекционната комисия, в състав: Пенка Иванова – Председател на комисия и директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, МОМН и членове:
Вася Ликова-Арсенова - Старши експерт в РИО, София-град и Вилма Христова  –  Главен секретар в Държавната агенция за закрила на детето, предложи да бъдат подкрепени 16 от 56-те кандидатствали проекта.

На своето петнадесето заседание, проведено на 24.06.2011 г. , Управителният съвет на НДФ "13 века България" разгледа всички кандидатсващи проекти и вземайки под внимание мотивите на селекционната комисия реши кои проекти да бъдат подпомогнати финансово.

Подробна информация за спечелилите проекти може да видите тук