НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Сесия за финансово подпомагане - български православни манастири и църкви

Сесия за финансово подпомагане - български православни манастири и църкви

13.08.2007

НДФ "13 века България" обявява сесия за финансово подпомагане на проекти, свързани с възстановяването и съхраняването на български православни манастири и църкви

общ бюджет по сесията: 30 000 лв.
максимален бюджет за един проект: 3 000 лв.

Право на кандидатстване пред Фонда, с проекти за получаване на финансова подкрепа, имат църковните настоятелства на православните храмове и манастири.

Финансова подкрепа на православни храмове може да се предостави и за съвместни проекти с чуждестранно участие. В тези случаи се представя легализиран превод на договора, уреждащ взаимоотношенията между страните.

Предимство при кандидатстване имат настоятелствата, осигурили финансови средства за конкретния проект, от конкретно учредени дарителски партиди, от партниращи на проекта организации и други.

Кандидатстващите организации трябва да отговарят на изискванията, посочени в приетия формуляр за кандидатстване.

Разглеждането на проектите ще се извърши по процедура, одобрена от Управителния съвет на НДФ “13 века България”.

Краен срок за подаване на документите: 13 септември 2007 г.  

на адрес: София 1421, пл. “Проф. Васил Геров” 1

За допълнителна информация тел.: 9630427;  9634976; 9630427