НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Фототипна изложба посветена на професор Васил Геров (1904-1985)

Фототипна изложба посветена на професор Васил Геров (1904-1985)

08.12.2014

Националният дарителски фонд „13 века България” отбелязва 110 години от рождението на видния учен и теоретик инженер професор Васил Геров с фототипна изложба, която ще се  открие на 13 декември 2014 г. в едноименната зала в централно управление на Фонда. Изложбата е посветена на личността и научния принос на професор Геров ― учен, общественик и дарител на НДФ „13 века България“. Изключителен авторитет в научните среди, известен с високия си професионализъм, той е неуморен автор на специализирана техническа литература и оставя забележителна следа като учен и дарител.

Роден през  1904 г. в село Скалско, професор Геров изминава един изключително динамичен житейски път. Той е не само преподавател, но е сред създателите на Техническия университет, София ― основава катедра „Хидравлични машини“ и изгражда лабораторията по хидравлични турбини към него. Автор е на специализирана техническа литература, изградена върху богат научен и изследователски авторов материал с непреходна автентична стойност.

НДФ “13 века България” се радва на дарителския жест на проф. Васил Геров, който през 1985 г. предоставя домът си с конкретна воля. Фондът изпълни завещанието на професор Геров и откри едноименната зала, която се превърна в предпочитано място за изложби, презентации и други културно-образователни инициативи.

Предстоящата изложба, посветена на живота и дейността на професор Геров, се реализира със любезното съдействие на Държавна Агенция „Архиви“, Държавен архив, София и Техническия университет.

Откриване ― 13 декември 2014 г. от 11.00 ч.
Зала „Проф. Васил Геров”
Адрес: кв. „Лозенец“, пл. „Васил Геров”1 www.fond13veka.org