НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Изпълнителният директор на НДФ „13 века България“ взе участие в Националния форум „Библиотеките днес“

Изпълнителният директор на НДФ „13 века България“ взе участие в Националния форум „Библиотеките днес“

01.12.2016

По покана на доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ и председател на Управителния съвет на Фондация „Глобални библиотеки“, изпълнителеният директор на НДФ „13 века България“ и член на Настоятелството г-н Митко Тодоров участва в работата на националния форум „Библиотеките днес“, който се откри на 29 ноември 2016 г. в 14:00 ч. в Националния дворец на културата, Зала 3.

 

Форумът се организира от Фондация „Глобални библиотеки ― България“ и е с международно участие. Той е първото по характера си събитие, на което бяха представени и дискутирани ролята и функциите на обществените библиотеки в информационното общество на XXI век.

НДФ „13 века България“ е учредител на фондацията. Митко Тодоров отправи своето приветствие към участниците и организаторите и изтъкна значението и ролята на новите възможности на обществените библиотеки за предоставяне на достъп до информация, образование и култура.

 

Във форума взеха участие различни представители на обществените библиотеки от страната, академичните среди, изпълнителната, законодателната и местните власти, неправителствени организации и бизнеса. Представиха се водещи тенденции в международната практика за формиране и прилагане на политики за достъп до съвременни услуги за гражданите и изграждането на библиотеките като центрове на местните общности.