НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Теориите на Нюман и Харнак за историческото развитие на християнството

Теориите на Нюман и Харнак за историческото развитие на християнството

22.11.2007

“Теориите на Нюман и Харнак за историческото развитие на християнството” е поредното ново заглавие, включено в поредицата “Памет за Пловдив”. Книгата на проф. Константин Цицелков бе представена от Пловдивската регионална комисия на НДФ “13 века България”. “Памет за Пловдив” предлага на читателите книги, свързани с имената на общественици със значителен принос за културното наследство на Пловдив, но не вписани в официалната културна книга на града.

На премиерата, състояла се в Народната библиотека “Иван Вазов” в Пловдив присъства проф. Цочо Бояджиев, изпълнителният директор на Фонда д-р Тошо Пейков, Златка Парпулова – дъщерята на Иван Цицелков, преподавателка по немски език в Пловдивския университет и сътрудник на издателство “Летера” – издател на представената книга, пловдивски студенти от Семинарията, преподаватели в университета, общественици, ученици и близки на автора. Анастасия Толева, секретар на пловдивската регионална комисия откри тържеството, а проф. Клео Протохристова, председател на комисията, представи Фонд “13 века България” като институция, която опазва културното наследство на България и изтъкна, че книгата е втора от поредицата “Памет за Пловдив”. Професор Георги Каприев – преподавател по средновековна философия в СУ “Св. Климент Охридски” представи книгата и уточни, че тя е отпечатана по авторския екземпляр от 1949 г. без промени. В нея Константин Цицелков историята на християнството, оценка на църковната историография на век и размишление за XXвек.е роден на 17 декември 1912 г. в гр. училище той се учел с отличен успех, проявявал склонност към книгите и направи свещеник. завършил с пълно отличие през 1932 г. благодарение на предоставена от Бачковския манастир, а когато не носел семинаристка униформа, обличал по липса на други дрехи един стар халат, известен сред съучениците му като

Като стипендиант Цицелков завършил Богословския факултет на )започнал да печата статии и преводи в периодични издания и помагал в едногодишна работа като възпитател в Пловдивската семинария Цицелков получил от немската фондация «Александър фон Хумболт» стипендия за специализация в Германия. Следвал в Богословския факултет на Берлинския Марбург, под научното ръководство на проф. Фридрих Хайлер, Цицелков защитил докторска дисертация на тема «Етиката на Владимир Соловьов». У дома той по-късно, през 2002 г, един от неговите ученици Иван Тинчев пише: «Ние последния клас, да бъдете наш класен наставник и до сега се гордеем с Вас
от високообразованите феномени, на чиито рамене се крепи авторитетът на

През 1949 г., под заглавие «Теориите на Нюман и Харнак за хабилитационен труд като кандидат за катедрата по църковна история в получил отрицателен отзив от рецензента проф. Иван Снегаров. Цицелков свои преподаватели от Богословския факултет, оттеглил кандидатурата си. г. без промени.редица статии, рецензии и преводи (някои под псевдонима «Цветан «Панарет, митрополит пловдивски» дала повод да бъде освободен от дълго време бил църковен преподавател, съвсем не го подпомогнали при гия и логика в най-старата пловдивска гимназия «Св. Св. Кирил и Методий». В респект със самото си присъствие. При пенсионирането си през 1970 г. IIIстепен. От 60-те до края на 90-те години на миналия век той българския периодичен печат (сп. «История и география», в-к «Отечествен глас», в-к «Литературен форум», в-к «Култура») и няколко научни статии на

През последните години на своята старост, когато паметта му все на Августиновите «Изповеди»: че си ни създал за Тебе, Господи, и неспокойно е сърцето ни, докато не намери в Тебе покой», моли се всяка Веднъж добавя след нея: «Благодаря Ти за всичко».по Георги Р. Парпуловпредлага сбито изложение на XIXправославието през  

Константин Иванов Цицелков Копривщица. В баща му го записал в Пловдивската духовна семинария с намерението да го Семинарията Светата Пловдивска Митрополия стипендия. Ваканциите прекарвал в «философския плащ».Софийския университет (1936. По време на следването си Цицелков редактирането на списание «Червен кръст». Като сътрудник имал случай да се запознае с писателите Елин Пелин и Тодор Влайков. След университет и във Философския факултет на Марбургския университет. В започнал учителска работа в Пловдивската духовна семинария. Десетилетия бяхме щастливи, когато завършвахме шестгодишния курс на семинарията, в . Знаем и помним, че Вие сте един българския православен учител.»историческото развитие на християнството», Цицелков представил Богословския факултет на Софийския университет. По това време този труд писмено оборил неговите забележки, но, за да избегне спор с някогашните Днес книгата му е отпечатана по авторския машинописен екземпляр от 1949

От 1948 до 1956 г. Цицелков публикувал в сп. «Духовна култура» Сърнев»). Рецензията му за книгата на пловдивския митрополит Кирил длъжност в семинарията. Обстоятелствата, че е следвал в Германия и че намирането на нова работа. От 1953 г. той преподавал немски език, психоло­часовете по немски език проличала неговата изключителна ерудиция, той всява Цицелков бил награден по настояване на учителската колегия с орден «Кирил и Методий»  издава многобройни статии и преводи на педагогически и културни теми в немски език.повече отслабва, той многократно преписва изречение от българския превод «...вечер на глас, като обикновено казва Господнята молива «Отче наш».