НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Златко Паунов

Златко Иванов Паунов е роден 1939 г. в  гр. София. Завършва Художествената академия, специалност скулптура и веднага след дипломирането си емигрира в Италия, след няколко години във Франция и накрая трайно се установява в Ню Йорк. Там купува малка църква, реконструира я и основава в нея собствено художествено училище. Характерно за неговия метод на преподаване е максималното онагледяване с автентични произведения на изкуството, снимки, диапозитиви, албуми. За целта той използва богатата си лична библиотека, както и уникалната си колекция с автентични произведения на изкуството, колекционирани в продължение на над 30 години от различните култури на 5-те континента. Златко Паунов проявява слабост към източната култура, затова всяка година прекарва известно време в Тибет и Непал, където също има свое ателие и ученици.

През 1993 година Златко Паунов решава да се завърне към своите български корени и ги преоткрива. Посещавайки България и в частност гр. Трявна, откъдето е коренът на неговата майка Гена Генева, той се впечатлява от запазения възрожденски дух и култура на града, от това, че има и училище, в което се обучават млади творци. Същата година решава да дари всичко, което притежава на  гр. Трявна. Част от личната библиотека на Златко Паунов - 1339 тома специализирана (художествена и др.) литература, постъпва в библиотеката на художественото училище в гр. Трявна, а във фондовете на музея за африканско и азиатско изкуство уникални, автентични предмети и произведения от Европа, Азия и Африка.

Най-голям дял в колекцията е на будисткото изкуство. Повечето предмети са с ритуално предназначение, свързани с почитането на божества. Изключително ценни са т. нар. тибетски и китайски танки. Това са рисувани върху плат канонични сцени и сюжети. Пред тях вярващите поднасят своето иконопочитание. Безценни са статуетките на Будите и Бодхисатвите, изработени от бронз и позлатени. В експозицията в музея в Трявна могат да се видят: Буда Шакямуни - историческия Буда; Буда Майтрея – Будата на състраданието; Буда Амитабха – Будата на безграничната светлина; Буда Амитаюс – Будата на дълголетието /безграничния живот/; Бодхисатва Манджушри – Бодхисатва на мъдростта; Махакала – главно будистко божество, считано за защитник на будистите в Тибет. Някой по-интересни предмети в изложбата, свързани с представянето на будистката религия са: Манускрипт върху палмови листа, написан на старобирмански и съдържащ фрагменти от будисткия канон трипитака; Будистка вотивна плоча с изрязана молитва-заклинание; изработен от човешка кост сакрален музикален инструмент, който се използва по време на церемонии в някой тибетски манастири; Пурбу – сакрална кама, изработена от дърво; Ритуална камбанка – предмет със сакрално предназначение, използващ се по време на църковната служба от ламите, атрибут на много женски божества и символ на мъдростта и женското начало; Ваджра – ритуален будистки предмет със сакрално значение. Използва се от ламите по време на църковна служба и атрибут на много Буди и Бодхисатви, символизиращ стабилността, непоклатимостта и мъжкото начало.  Съдовете за подношения са също често срещани сред експонатите. Те са изработени от бронз, сребро, украсени с корал, тюркоаз, емайл. Някой от тях са уникати. В тях се слагат благовония, ориз, разтопена мас от як. Съдовете се поставят пред танките и пред статуетките на божествата.

Една малка част от колекцията представя хиндуистката религия. Има и залата на африканското изкуство с експонирани автентични африкански маски, изработени от дърво, текстил и кожа в изпълнение на различни ритуали. Изключително атрактивни за посетителя са както дървените пластики, така и картините, изобразяващи живота на масаите, които също са представени в тази зала.

Всички предмети в музея в Трявна са оригинали и като цяло колекцията, дарена от Златко Паунов има уникален характер.